ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα κάθε έτους αρχίζουν 15 Σεπτεμβρίου.

Τα δίδακτρα έχουν ως εξής :

Pre Junior

€30
/μήνα

A Junior

€50
/μήνα

B Junior

€60
/μήνα

A Class

€80
/μήνα

B Class

€80
/μήνα

C Class

€85
/μήνα

D Class

€100
/μήνα

E Class

€120
/μήνα

B2 Lower

€160
/μήνα

PROFICIENCY

€170
/μήνα

IELTS

€15
/ώρα

TOEFL

€15
/ώρα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

50 % στο Δεύτερο παιδί

40 % σε Ανέργους

20 % σε Φοιτητές