ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες εξετάσεις

Για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές Ανωτέρων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων απαιτείται η εξέταση σε Ειδικό Μάθημα, δηλαδή σε μία ξένη γλώσσα. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Θωμαδάκη προετοιμάζουμε τους υποψηφίους για όλες τις γλώσσες που απαιτούνται ως Ειδικό Μάθημα. Λαμβάνοντας υπόψην μας την πίεση και το διάβασμα που έχουν οι μαθητές στην τελευταία τάξη του Λυκείου, προσπαθούμε με ειδικά βιβλία και συγκεκριμένες μεθόδους που επικεντρώνονται στα θέματα των εξετάσεων να κατευθύνουμε τους μαθητές μας στην επιτυχία.

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ιταλικών)
Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Ισπανικών)
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογία (Αγγλικών, Γαλλικών) Παν/μίου Κύπρου
Ξένων Γλωσσών Μετάφρ. & Διερ/νείας Ιονίου Παν/μίου (ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού)
Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας)
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείο και Πειραιά)
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχολές ΤΕΙ)
Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)
Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά
Τούρκικων Σπουδών Παν/μίου Κύπρου