ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Aπό πολύ μικρή ηλικία τα παιδία σας μπορούν να ξεκινήσουν τα πρώτα βήματα τους στην ξενόγλωσση εκπαίδευση. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκμάθηση μιας καινούργιας γλώσσας από μικρή ηλικία αποτελεί μια θαυμάσια περιπέτεια από την οποία τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία που ονομάζεται ‘Piccolingo‘ και παρουσιάζει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών. Η εκστρατεία απευθύνεται ειδικά στους γονείς και προσπαθεί να τους πείσει ότι τα παιδιά μπορούν και πρέπει να μάθουν ξένες γλώσσες ακόμα και από την προσχολική τους ηλικία. Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες από μικρή ηλικία τα παιδιά μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα, να αισθάνονται άνετα σε οποιαδήποτε χώρα, να αυξάνουν μεγαλώνοντας τις πιθανότητες τους για εύρεση εργασίας, να εκτιμούν το δικό τους πολιτισμό και να δείχνουν ενδιαφέρον για τους ξένους πολιτισμούς

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας διδάσκει τις ξένες γλώσσες στα παιδιά από A’ Δημοτικού.

Τα προγράμματα σπουδών μας εκπαιδεύουν τους μαθητές με βιωματικό τρόπο, ώστε να αγαπήσουν τη γλώσσα από την πρώτη μέρα και να αποκτήσουν ζωντανή επαφή με τα πολιτιστικά της στοιχεία και την κουλτούρα.

Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να αναπτύξουν τα παιδιά τις δυνατότητές τους και να λειτουργήσουν ιδανικά μέσα σε ομάδες.

Σύγχρονα εκπαιδευτικά οπτικοακουστικά μέσα, διαδραστικά εργαλεία και επιλεγμένες σειρές ξενόγλωσσων βιβλίων αποτελούν το βασικό παράγοντα στη σωστή και ευχάριστη εκμάθηση ξένων γλωσσών.