ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

germany

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Θωμαδάκη προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών που βασίζεται στην κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, λεξιλόγιο/δομές και προφορική έκφραση. Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν τα διπλώματα Γερμανικών που χορηγεί το Ινστιτούτο Goethe. Φροντίζουμε επίσης να εξοικειώσουμε τους σπουδαστές μας με το μεγαλειώδη γερμανικό πολιτισμό και τις επιφανείς προσωπικότητες της Γερμανίας.