ΙΤΑΛΙΚΑ

italy

Στο Κέντρο μας έχουμε προσαρμόσει τον τρόπο διδασκαλίας στις ανάγκες των φοιτητών και ενηλίκων χωρίζοντάς τους σε ολιγομελή τμήματα (4-6 ατόμων) ανάλογα με την δυνατότητα παρακολούθησης λόγω υποχρεώσεων. Βασική φιλοσοφία μας είναι ο επικοινωνιακός τρόπος διδασκαλίας και όχι μόνο η στείρα γραμματική αποστήθιση, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι την παραμελούμε. Με τη βοήθεια του έμπειρου διδακτικού προσωπικού οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν όλες τις πτυχές της Ιταλικής γλώσσας  και να μάθουν Ιταλικά made in Italy!